Marketingové průzkumy

Průzkum trhu, konkurence a potenciálních zákazníků. Výzkumy trhu jsou důležitým základem pro určení správné marketingové strategie a prvním krokem pro vytvoření kvalitního marketingového plánu.

Nabízíme marketingové průzkumy a výzkumy:

  • výzkumy B2B (výzkumy pro podniky, jejichž zákazníci jsou firmy a instituce)
  • výzkumy B2C (výzkumy na trzích spotřebního zboží a služeb)
  • průzkum spokojenosti a loajality zaměstnanců
  • průzkum spokojenosti klientů
  • průzkum konkurence
  • průzkumy u příležitosti veletržních akcí

Konečná analýza stanoví další postupy v marketingovém plánu.

MYSTERY SHOPPING

Mystery shopping dnes patří ke standardní nabídce produktů průzkumu trhu. Principem je metoda tajného nákupu, pomocí které je analyzována úroveň prodeje a prodejních míst, a to včetně pracovníků při kontaktu běžným zákazníkem.

Během průzkumu je sledováno nejen chování prodejců a dalších přítomných zaměstnanců zkoumané firmy, ale i například péče o nově příchozího zákazníka, který momentálně nemůže být obsloužen, délka čekání, srozumitelnost a přehlednost nabídky, vybavenost interiéru, dopravní dostupnost, celková atmosféra atd.

Máme četné zkušenosti s mystery shoppingem konkurence, o který mají naši zákazníci velký zájem. Na začátku projektu je se zákazníkem vytvořen dotazník, kde jsou stanoveny zásadní otázky, na které si přeje mít reálnou zpětnou vazbu. Po provedení mystery shoppingu je zákazníkovi vypracovaná podrobná zpráva o průběhu celé akce.

Nepsaným pravidlem provádění utajeného nákupu je samozřejmě zásada chovat se tak, aby fiktivní zákazník nadměrně nenarušoval běžný pracovní proces.


copyright © TopLimit 2009
Seo servis