MARKETINGOVÉ
A REKLAMNÍ SLUŽBY
Kdo jsme?
TOP LIMIT je agentura kladoucí si za cíl vždy se důkladně seznámit se záměrem a potřebami klienta a k řešení využít možnosti marketingu jako celku, zejména pokud se jedná o přípravu reklamních aktivit.
Veškeré návrhy mediamixu připravené agenturou TOP LIMIT jsou podloženy výsledky seriózních průzkumů.
TOP LIMIT s výhodou využívá v navrhovaných řešeních zkušenosti získané z praxe ve výrobní sféře i z praxe z oblasti médií.
TOP LIMIT spolupracuje při řešení problémů a úkolů s odborníky z praxe i z akademické půdy.
Copyright top limit © 2006. Všechna práva vyhrazena.